Nie tylko dla Orłów czyli 70km wokół krakowskich Błoń – już za nami

rolki

Nie tylko dla Orłów czyli 70km wokół krakowskich Błoń – już za nami

rolkiJak co roku, już po raz trzeci, 17 października odbył się Krakowski Bieg Na Rolkach – Nie Tylko Dla Orłów.

Poprzednie edycje, choć nieoficjalne, zebrały sporą liczbę uczestników. Tym razem było już oficjalnie, we współpracy z gminą Kraków. Mimo niskiej temperatury i mokrej nawierzchi na starcie stanęło 77 zawodników (i zawodniczek)

Należy podkreślić bardzo dobrą organizację imprezy. Trasa była w pełni zabezpieczona i wydzielona od alejek spacerowych. Dzięki pracy służb porządkowych (wolontariuszy, straży miejskiej, policji) wszystko odbyło się sprawnie i bezpiecznie.

O poziomie imprezy niech świadczy fakt, że pełne 70km przejechało 59 osób. Przy tak niesprzyjających warunkach atmosferycznych to naprawdę nie lada wydarzenie. Gratulacje dla wszystkich startujących. Niech żałują Ci, którzy bedąc zapisani, przestraszyli się kiepskiej pogody. Atmosfera i zabawa podczas przejazdu była fantastyczna, a pogoda okazała się niestraszna.

W imprezie zwyciężył Paweł Milewski. Drugie miejsce, ze stratą 20s zajął Radosław Maciulewicz, a 3. Krzysztof Plich.

Pełne wyniki imprezy “Nie Tylko dla Orłów” znajdziecie tutaj

Pierwsze zdjęcia (by Rafał) dostępne są tutaj, od Norberta są tutaj a te by Datasport tutaj

Mamy nadzieję, że w kolejnych latach impreza gromadzić będzie coraz szerszą rzeszę uczestników. Zwłaszcza, że planowane jest przesunięcie terminu imprezy na któryś z wcześniejszych miesięcy. Zwiększy to szansę na bezdeszczową pogodę i wyższą temperaturę.

Jeszcze raz gratulujemy Organizatorom (ogromny wkład pracy Marka i Janka), Miastu Kraków za wielką pomoc w realizacji imprezy. Gratulujemy wszystkim Uczestnikom. Dzięki Wam udowodniliśmy, że w każdych warunkach pogodowych może udać się taka udana impreza.

Do zobaczenia za rok

Materiał z Kroniki TVP Kraków:

Impreza widziana ‘od wewnątrz’

Zapowiedź:

Tegoroczną edycje Krakowskiego Biegu na Rolkach przygotowali dla Was:

Gmina Miejska Kraków, Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych

Stowarzyszenie Rolkarskie Dragon z Krakowa

Polski Związek Sportów Wrotkarskich z Warszawy

Wszystkich chętnych zapraszamy do lektury regulaminu, w którym zawarte zostały wszelkie informacje potrzebne do zapisu i startu w biegu.

Przygotowując obecną edycję biegu chcieliśmy zadbać o jak największe bezpieczeństwo uczestników, o zapewnienie im równej rywalizacji na dystansie 70km Dla tych, którzy przyjadą z rodzinami, osobami towarzyszącymi, jak i dla wszystkich chętnych oglądania naszych zmagań w Krakowskim Biegu na Rolkach – Nie Tylko Dla Orłów przygotowaliśmy także pokaz freestyle, w którym uczestniczyć będą czołowi krakowscy slalomowcy i mamy nadzieje, że uświetnią naszą imprezę freestyle`owcy z innych miast Polski.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pierwszej edycji Krakowskiego Biegu na Rolkach oraz jak to wyglądało rok później

Nie przeczytacie, jakie wrażenia mieli uczestnicy pierwszej edycji biegu, wątki zaginęły w eterze, za to tu i tu poznacie zdanie tych, którzy jechali następnego roku.

Wszyscy uczestniczy, którzy dokonają rejestracji oraz wpłaty do dnia 12.X.2009 otrzymają imienny numer startowy, co niewątpliwie będzie miłą pamiątką uczestnictwa.

Każdy uczestnik kończący bieg w regulaminowym czasie oprócz pamiątkowego medalu otrzyma niepowtarzalną okazję obejrzenia Krakowa z balonu widokowego (z wysokości około 150 m) Warto podkreślić, że podobną podróż do nieba można odbyć w nielicznych miejscach Europy.

Regulamin

Krakowskiego Biegu na Rolkach – „Nie Tylko Dla Orłów”

I CEL IMPREZY:
– promocja miasta Krakowa
– upowszechnianie sportu wrotkarskiego wśród mieszkańców Krakowa
– promocja aktywnego trybu życia

II ORGANIZATOR:
Organizatorem Krakowskiego Biegu na Rolkach – „Nie Tylko Dla Orłów” są:
Gmina Miejska Kraków
Stowarzyszenie Rolkarskie „Dragon” w Krakowie
Polski Związek Sportów Wrotkarskich (PZSW) w Warszawie

III TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA:
1. Krakowski Bieg na Rolkach – „Nie Tylko Dla Orłów” odbędzie się 17 października 2009 roku.
2. Miejsce startu: Krakowskie Błonia. START ul. 3 Maja ( w rejonie wejścia głównego do Parku Jordana)
3. Godzina startu: 11:00. Zawodnicy winni ustawić się na starcie o godz. 11:00 w wyznaczonym miejscu startowym.
4. Trasa biegu wynosi ok. 70 km. ( 20 przejazdów wokół Błoń ) W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych możliwe jest skrócenie dystansu Biegu do 12 okrążeń
5. Meta biegu: ul. 3 Maja przy wejściu do Parku Jordana
6. Trasa będzie przebiegała ulicami: Al.3 Maja ( deptak), ul. Piastowska ( chodnik), ul. Na Błoniach , Al. Focha ( deptak)
7. Bieg odbywa się na trasach z wyłączeniem ruchu rowerowego i pieszego. Uczestnicy maja obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu.
8. Zawodnicy, którzy nie ukończą rajdu w limicie 4,5 godz. (do godz. 15:30) zobowiązani są do zejścia z trasy biegu.

IV IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
W trakcie biegu na wydzielonej części jezdni Al. 3 Maja, w rejonie STARTU i METY, odbędzie się pokaz Freestyle ( slalom na wrotkach ).

V POMIAR CZASU:
1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu Winning Time – Datasport.
2. Chipy zostaną umocowane rzepem do nogi nad kostka zawodnika.
3. Zawodnicy będą zobowiązani do przejeżdżania po każdym okrążeniu przez matę pomiaru czasu.
4. Uzyskany prze zawodnika czas przejazdu wraz z nazwiskiem i miejscem po każdym okrążeniu, wyświetlany będzie na tablicy świetlnej.
5. Chipy wydawane będą w Biurze Zawodów za kaucją zwrotną 50 zł lub po pozostawieniu w depozycie dokumentu osobistego.

VI WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia z zastrzeżeniem punktu 1.1
1.1 Startować również mogą osoby , które ukończyły 16 rok życia , które przedstawią pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w biegu.
2. Wszyscy startujący w biegu muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy i być zweryfikowani przed startem w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji uczestnicy powinni posiadać dowód osobisty pozwalający na stwierdzenie tożsamości oraz uiścić opłatę startową, jeśli nie została przelana na konto bankowe.
3. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność
4. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do posiadania kasku ochronnego. Wskazane są także ochraniacze na kolana, nadgarstki i łokcie
5. Uczestnicy będą mogli pozostawić rzeczy osobiste w namiocie w workach dostarczonych przez organizatorów. Wydawanie worków będzie się odbywać wyłącznie po okazaniu numeru startowego uczestnika biegu.
6. Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis uczestnika biegu pod informacją o zapoznaniu się oraz przyjęciu niniejszego regulaminu, a także o udziale na własną odpowiedzialność.

VII STAN ZDROWIA:
Warunkiem dopuszczenia uczestnika do przejazdu jest złożenie pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na udział w Biegu.

VIII KLASYFIKACJA I NAGRODY:
– W biegu będzie prowadzona tylko i wyłącznie klasyfikacja OPEN dla kobiet i mężczyzn
Nagrody:
– Za zajęcie I miejsca tak kobieta jak i mężczyzna otrzymują Puchar Prezydenta Miasta Krakowa, statuetkę Anioła i nagrody rzeczowe.
– Za zajęcie II i III miejsca, osobno kobiety i mężczyźni, zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe i statuetkę Anioła.
Wszyscy uczestnicy kończący bieg w regulaminowym czasie otrzymują pamiątkowy, ręcznie robiony medal okolicznościowy.

IX ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą internetową do dnia 15 października na adres: www.online.datasport.pl/zapisy/rolki09
2. Zgłoszenia będą przyjmowane również w Biurze Zawodów, w dniu 17 października 2009 roku w godzinach 8 do 10:30
3. Opłata startowa wpłacana na konto bankowe wynosi 25zł (dwadzieścia pięć złotych).
W dniu startu opłata wynosi 50zł (pięćdziesiąt złotych) i płatna będzie gotówką w Biurze Zawodów.
4. Opłatę startową należy wpłacać na konto:
Multibank 53114020170000440210426031
Studio2 Biuro Promocji
Ul. Pszczelna 36/lok.2
30-431 Kraków

do dnia 15.10 2009 r.
5. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
6. Termin zgłoszeń upływa 17 X 2009r. o godzinie 10:30, po tym terminie nie będzie można już dokonywać wpłat, rejestracji oraz weryfikacji uczestników.
7. Weryfikacja i wydawanie numerów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów w dniu 17 X 2009 w godzinach od 8 do 10:30.

X FINANSOWANIE BIEGU:
1. Koszty organizacji Krakowskiego Biegu na Rolkach – „Nie Tylko Dla Orłów” pokrywa Miasto Kraków oraz współorganizatorzy, sponsorzy i partnerzy.
2. Koszta zawodów ponoszą również zawodnicy wpłacający opłatę startową.
3. Organizatorzy nie pokrywają natomiast kosztów dojazdów oraz innych świadczeń.
4. W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują:
– numer startowy i agrafki
– worek na odzież do przechowalni bagażu
– napoje chłodzące na trasie w wyznaczonym punkcie
– pamiątkowe medale dla kończących bieg w regulaminowym czasie.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, jego nie respektowanie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
2. W czasie trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do:
– lewej nogawki spodenek/ kombinezonu
– pleców koszulki/kombinezonu
4. Zawodnicy dublowani zobowiązani są do ustąpienia miejsca nadjeżdżającym zawodnikom i zjechanie maksymalnie na prawą stronę.
5. Uczestników biegu obowiązują zasady „fair play”
6. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania zawodów.
7. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu, a także wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
8. Zawodnicy pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
9. Niniejszy regulamin może ulec zmianie pod warunkiem ogłoszenia zmian przed dniem 17.10 2009r.

Kraków dn. 16.09.2009r

Dyrektor Biegu

Marek Ignaszak

Organizatorzy:

rolki

rolki

Sponsorzy:

rolki

rolki

Patronat medialny:

rolki rolki rolki

rolki

rolki

rolki

Realizator:

rolki

Dodaj komentarz