Pierwszy oficjalny nocny przejazd przez Kraków – 12 lipca 2012r.

Image

Pierwszy oficjalny nocny przejazd przez Kraków – 12 lipca 2012r.

Image PIERWSZY OFICJALNY NOCNY PRZEJAZD ulicami Krakowa z cyklu Kraków, rolki i my już za nami. Było nas tyle, że do teraz się jeszcze nie doliczyliśmy. Na pewno było nas minimum 300 rolkarzy, jak na Kraków to rekord frekwencji. Dziękujemy organizatorom. Z naszej strony będziemy dla Was mieli sporą porcję zdjęć, a także materiał wideo. Pierwsze zdjęcia już w piątek.

Zapowiedź:

Zbiórka: Błonia – al. 3 Maja, Cichy Kącik godz. 19.30

START przejazdu: godz. 20.00

Planowane zakończenie: godz.22

Prosimy o zabranie ŚWIATEŁEK I ODBLASKÓW.

Organizacja: KKSW KRAK, Wioletta Dec, Szymon Buczak.

Trasa: al. 3 Maja /Cichy Kącik/ – Piastowska – Królowej Jadwigi – Focha – al. 3 Maja – Reymana – Reymonta – Piastowska – Podchorążych – Kazimierza Wielkiego – Łobzowska – Basztowa – Szpitalna – Mały Rynek – Rynek Główny – Grodzka – Idziego – Podzamcze – Powiśle – Zwierzyniecka – Retoryka – Piłsudskiego – Focha – al. 3 Maja

Długość trasy: 13,7 km

Mapkę przejazdu znajdziecie tutaj

Wątek na forum znajdziecie tutaj

REGULAMIN PRZEJAZDU NA ROLKACH KRAKÓW, ROLKI I MY!

Regulamin określa zasady i warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników.

1. W przejeździe ulicami miasta biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na łyżworolkach lub wrotkach (dopuszczenie do udziału innych pojazdów tylko za zgodą organizatora).
2. Osoby chcące zakończyć bieg przed ukończeniem powinny natychmiast opuścić trasę przejazdu.
3. Warunkiem uczestniczenia we wspólnej jeździe jest umiejętność sprawnego poruszania się na rolkach, hamowania oraz skręcania, tak, aby przejazd mógł odbywać się zwartą grupą. Uczestnicy niespełniający powyższego warunku zostaną usunięci z udziału w imprezie przez przedstawiciela organizatora.
4. Organizator pilnie zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku, jak również elementów odblaskowych i świetlnych. Dla uczestników w wieku do lat 15 noszenie kasku jest obowiązkowe.
5. Udział w imprezie dzieci do lat 12 tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
6. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej wyróżniającej się oznaczoną odzieżą i zabezpieczenie medyczne.
7. Podczas przejazdu należy trzymać się prawej strony jezdni, by w razie potrzeby umożliwić przejazd służbom ratunkowym lub porządkowym.
8. Osoby biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników imprezy.
9. Uczestnikom przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
10. Zabrania się udziału w przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
11. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
12. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
13. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
14. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń zespołu zabezpieczającego przejazd mogą zostać wykluczone z udziału w imprezie lub przekazane policji.
15. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z przejazdu danej osoby.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania za względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne.
17. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.
18. Udział w imprezie jest bezpłatny.
19. Osoby uczestniczące w przejeździe zapoznane zostaną z regulaminem podczas otwarcia imprezy oraz przez stronę internetową przejazdu.
20. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora oraz we wszystkich materiałach promujących imprezę. Udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację.
21. Przez udział w imprezie każdy uczestnik potwierdza zapoznanie się z powyższym regulaminem oraz jego akceptację.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w przejeździe!

W planie są już kolejne przejazdy: 13.09 oraz 4.10.2012r.

Zobacz logo całego cyklu:

{gallery}wydarzenia/kraj/nightskating{/gallery}

Zapraszamy.

Dodaj komentarz