PZSW zaprasza na kurs instruktorski

rolki

PZSW zaprasza na kurs instruktorski

rolki Polski Związek Sportów Wrotkarskich zaprasza na kurs instruktorski z wrotkarstwa.

Terminy kursu – 13-15.11.2009; 27-29.11.2009; 11-13.12.2009

Miejsce – Konstancin Jeziorna, Słomczyn ( okolice Warszawy)

Koszt – 900zł od uczestnika. Uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie ( śniadanie + obiadokolacja), w cenę kursu wliczona jest także opłata za wydanie legitymacji instruktorskiej.

Szkolenie będzie obejmować zagadnienia z jazdy szybkiej, jazdy agresywanej, hokeja i slalomu.

Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania na kurs:

– kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej ( oryginał do wglądu)
– ksero dowodu osobistego
– zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w zajęciach treningowych
– ksero zaświadczenia o ukończeniu kursu ogólnego bądź dyplom ukończenia AWF
– 2 fotografie o wymiarach 3,5×4,5cm
– wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs
– dowód wpłaty

Osoby nie mające ukończonego kursu ogólnego będą miały możliwość jego ukończenia w Wyższej Szkole Trenerów Sportu w Warszawie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Legitymacje instruktorskie zostaną wydane dopiero po ukończeniu obu kursów i zdaniu egzaminów.

Liczba miejsc dla uczestników jest ograniczona, w przypadku większej ilości niż 40 będzie decydować kolejność zgłoszeń. Za zgłoszenie uznaje się przesłanie wypełnionej ankiety i wniesienie opłaty na konto PZSW. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do PZSW przed rozpoczęciem kursu. Ankieta może zostać podpisana przez uczestnika przed rozpoczęciem kursu.

Wpłat należy dokonywać na adres: Polski Związek Sportów Wrotkarskich, ul. Inspektowa 1 pok 109, 02-711 Warszawa, BPH PBK S.A. Warszawa Nr 28 1060 0076 0000 4021 4000 0229 z dopiskiem „za kurs instruktorski” oraz imieniem i nazwiskiem osoby, za którą będzie dokonywana wpłata

Zgłoszenia na kurs wyłącznie mailem na adres biuro@pzsw.waw.pl lub roller-skating-pl-fed@wp.pl

Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Ankieta-zgłoszenie na kurs jest do ściągnięcia (.doc) tutaj (kliknij)

Dodaj komentarz