Zasady korzystania z serwisu

Zasady korzystania z serwisu

Szanujemy prawo do prywatności wszystkich osób odwiedzających serwis www.narolkach.pl (zwany dalej Stroną). Poniższe zasady określają zakres i warunki przetwarzania informacji o użytkownikach strony.

 1. Strona jest prowadzona przez Piotr Friedberg Interactive z siedzibą w Wieliczce przy ul. Kopernika 57 (zwany dalej Administratorem)
 2. Przystępując do korzystania ze Strony, jej użytkownik (zwany dalej „Użytkownikiem”) akceptuje bez ograniczeń i zastrzeżeń warunki korzystania z serwisu.
 3. Korzystając ze Strony, Użytkownik pozostaje anonimowy tak długo, jak długo sobie życzy. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować tajność zbierania, przesyłania i przechowywania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W celu uzyskania pełnego dostępu do niektórych aktywności oferowanych przez Administratora na Stronie, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny. W przypadku osób niepełnoletnich, formularz jest wypełniany przez rodzica lub opiekuna dziecka. Wypełnienie formularza i dokonanie rejestracji zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikatach na Stronie lub w mailu potwierdzającym rejestrację, umożliwi Użytkownikowi:
  1. dodawanie komentarzy do artykułów
  2. wypowiadanie się na forum dyskusyjnym
  3. uzupełnianie swojego profilu
 5. W przypadku danych przekazanych przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, o którym mowa w pkt. 4, dane te mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu określonym w pkt. 4 oraz do wysyłania newsletterów na podany przez Użytkownika adres e-mail, również związanych z celami określonymi w pkt. 4
 6. Wypełniając formularz rejestracyjny, o którym mowa w pkt. 4, Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Administratora w celach określonych w pkt. 4, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych oraz prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. W celu zapewnienia usunięcia lub modyfikacji swoich danych Użytkownik powinien przestrzegać instrukcji określonych w komunikatach zawartych na Stronie. Jeżeli jednak Użytkownik Strony nie może ukończyć procesu wskazanego w komunikatach, wówczas powinien zwrócić się mailowo do administratora strony na adres: admin@narolkach.pl .
 8. Niniejszy dokument odnosi się wyłącznie do danych gromadzonych przez Administratora w ramach Strony. Wyrażenie przez Użytkownika chęci usunięcia lub modyfikacji jego danych przez Administratora, o których mowa w pkt. 7, dotyczy wyłącznie Strony, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych udostępnionych przez Użytkownika poza Stroną.
 9. Na Stronie wykorzystywana jest technika „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) to niewielki plik z informacją zapisywaną przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika. Tę informację serwer Administratora może odczytać w trakcie połączenia się ze Stroną z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, w tym danych osobowych Użytkownikach, ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Na Stronie technika „cookies” wykorzystywana jest w celach utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika.
 10. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności Strony oraz do administracji serwerem Administratora.
 11. Informacje zawarte na Stronie mogą być modyfikowane bez jakichkolwiek ograniczeń oraz bez wcześniejszego informowania Użytkownika.
 12. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Zasad korzystania wyślij e-maila na adres: admin@narolkach.pl aby skontaktować się z Administratorem Strony.

Dodaj komentarz