Nowe Prawo o Ruchu Drogowym, czyli rolki na ścieżki (rowerowe)

Nowe Prawo o Ruchu Drogowym, czyli rolki na ścieżki (rowerowe)

Weszły w życie od dawna zapowiadane regulacje dotyczące poruszania się na hulajnogach elektrycznych (i innych elektrycznych ‘urządzeń transportu osobistego’). Ale przy okazji doczekaliśmy się (w końcu) jasnych reguł odnoszących się do nas – rolkarzy.

 

 

Dotychczasowe prawodawstwo nie dostrzegało w ogóle osób poruszających się na rolkach. Nie kwalifikowaliśmy się do kategorii roweru, choć niektórzy próbowali dopasować nas do definicji „pojazdu o szerokości nieprzekraczającej 0,9m poruszanego siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem”. Dotychczas byliśmy po prostu pieszymi, z konsekwencjami takimi jak na przykład brak możliwości jazdy po ścieżkach rowerowych (dla niektórych słusznie, dla innych niekoniecznie).

Od 20 maja 2021r. wszystko się zmieniło. Do Prawa o Ruchu Drogowym dodano definicję rolek, wrotek, deskorolek. Wg definicji jest to Urządzenie wspomagające ruch – „urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni” (Art.2 – 18a PoRD)

Przy okazji dodano definicję hulajnogi elektrycznej („pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe” Art.2 – 47b) oraz urządzenia transportu osobistego (UTO) – m.in. segway’e, deskorolki elektryczne („pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe” Art.2 47c)

A po co to wszystko? Otóż od teraz na rolkach można poruszać się po drodze dla rowerów (bez ograniczenia prędkości) LUB po chodniku i drodze dla pieszych . Zachować należy zasady bezpieczeństwa: podczas jazdy po chodniku i drodze dla pieszych należy poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać mu ruchu (Art.15a pkt.3 PoRD). Do poruszania się na rolkach nie są potrzebne żadne uprawnienia. Nie ma też ograniczeń wiekowych.

Tyle przepisy ogólne. Oznacza to, że na rolkach można od teraz poruszać się legalnie po ścieżkach rowerowych (mając pierwszeństwo nad pieszymi) oraz, jak dotychczas, jeździć po chodniku (z pierwszeństwem dla pieszych). Co ciekawe (i raczej nierealne w praktyce) podczas jazdy po chodniku mamy obowiązek jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.

Ponadto przepisy regulują m.in. zakaz poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu oraz zakaz jazdy tyłem (Art.15A pkt.7).

Tyle najważniejszych zmian dla rolkarzy.

Nowe przepisy regulują też jazdę na hulajnogach elektrycznych (i pozostałych elektrycznych pojazdów tego typu). Pojawił się nakaz jazdy po ścieżkach rowerowych, a, w przypadku jej braku, konieczna jest jazda po jezdni (gdy dopuszczona prędkość maksymalna wynosi max.30km/h) lub po chodniku (z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego). Dla zainteresowanych nowymi przepisami odnośnie hulajnóg elektrycznych polecamy lekturę na www.prawo.pl.

A jeśli ktoś ma ochotę na lekturę całego Prawa o Ruchu Drogowym to aktualna wersja dostępna jest na LEX.pl

 

zdjęcie: www.krakow.pl

Dodaj komentarz